Čo je vrchárska koruna …

 VKHorehronia je cykloturistická akcia pre všetkých milovníkov bicyklovania a prírody.

Nezáleží na Vašom veku, pohlaví či kondícii. Jedným z cieľov je motivovať širokú verejnosť, aby trávila viac času na bicykli v prírode. 

Podotýkam, nejedná sa primárne o pretek. Súťaží sa len o to, kto prvý zozbiera všetkých 20 vrcholov. 

Inšpiráciou k pokračovaniu tejto super akcie Vrchárska koruna Horehronia (VKH) bola moja účasť na VKH v roku 2017.

Autorom tejto skvelej myšlienky je Adam Hloch, ktorý v roku 2013 spustil Vrchársku korunu Valašska, na ktorú sa postupom času naviazali sesterské projekty v ďalších regiónoch Českej republiky a Slovenska. (prehľad všetkých Vrchárskych korún)

Pravidlá

 cieľom je v určitom časovom období zdolať na bicykli 20 predpísaných vrcholov

                                             (vrcholy VKH 2020)

 na každom vrchole je potrebné urobiť si fotku (selfie) tak, aby bol dobre viditeľný poznávací bod, účastníka VKH a bicykel resp.časť cyklovýbavy (prilba, dres…).

 do VKH sa zaregistrujete poslaním vyplneného dotazníka :   

Chcem sa zaregistrovať

 po získaní všetkých predpísaných vrcholov, zašlite skompletizované fotky na emailovú adresu: 

vkhorehronia1@gmail.com

 o poradí rozhoduje dátum a čas doručenia emailu s fotkami

 účasť na tejto akcii je bezplatná – neplatí sa žiadne štartovné

 účasť je na vlastnú zodpovednosť

 výsledky budú zverejnené na tejto stránke ( viď.nižšie Výsledky ) a na fanpage VKHorehronia

Trvanie súťaže

                       10.máj 2020 – 31.október 2020 

Kategórie

 Kráľovná Horehronia – žena, ktorá prvá zdolá všetkých 20 vrcholov

 Kráľ Horehronia – muž, ktorý zdolá všetkých 20 vrcholov

 Kráľovská rodina Horehronia (rodič + dieťa/deti do 14 rokov, ktorí prví zdolajú všetkých 20 vrcholov)

Výsledky

 2019   

 2020