SPINNING®

SPINNING® je originálny program jazdy na stacionárnych bicykloch, vytvorený ultra-maratóncom v cyklistike – Johnnym G. Program bol predstavený v roku 1987. Johnny G. vytvoril SPINNING® program s vedomím, že každý má pri tréningu iné potreby a ciele. Jazda každého účastníka plne odpovedá jeho individuálnym fyzickým predpokladom.

SPINNING® je licencovaný tréningový program, ktorý  je chránený autorskými zákonmi a ochrannými známkami po celom svete. SPINNING® môžu ponúkať iba autorizované centrá, kde sú lekcie vedené inštruktormi s certifikátom “Johnny G. SPINNING® Instructor” (J.G.S.I.). Len to je pre Vás zárukou zachovania  pôvodných, účinných a bezpečných princípov SPINNING® programu.

SPINNING® program ponúka viac ako 30 000 autorizovaných centier pod vedením 180 000 certifikovaných inštruktorov v 120 krajinách sveta. Vďaka presným licenčným pravidlám a dôslednému dodržiavaniu tréningových metód môžete zažiť rovnako kvalitnú SPINNING® lekciu na Floride, v Taliansku, Nemecku, Singapure, Južnej Afrike, alebo v Českej, či Slovenskej republike.

SPINNING® je energeticky účinné skupinové cvičenie na stacionárnych bicykloch, ktoré spája hudbu, motiváciu a predstavivosť do jedného celku s presne dávkovaným tréningom. Tento originálny cyklistický program ponúka fyzické a psychické prvky športového tréningu ľuďom každého veku a úrovne zdatnosti. Je jednoduchý, zábavný a bezpečný.

SPINNING® je o radosti z pohybu, o splnených cieľoch a o odhodlaní niečo pre seba urobiť.

A preto nedaj na reči iných SPINNING®  treba zažiť na vlastnej koži!!!